415 726 250    autoskola@janous.cz    Plzeňská 2565, 438 01 Žatec

  MENU


Řidičský průkaz skupiny C

Opravňuje řídit motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg. 


Cena 22.990 Kč

Oprávnění skupiny C

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje řídit motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Věková hranice je 21 let.

Podmínky pro přijetí do výcviku

  • věk 21 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem


Přihláška na kurz

Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefon
Kurz
Začátek kurzu

Po odeslání formuláře Vás konktujeme.


Průběh výcviku

Provádíme kurzy s délkou trvání 2 měsíce a pravidelnou výukou, nebo individuální zrychlený  výcvik  dle  požadavku zákazníka do jednoho měsíce!

Výuka teorie, probíhá v učebnách autoškoly. Praktické jízdy nejprve na autocvičišti v areálu autoškoly, pak samozřejmě v silničním provozu. Uchazeč se objednává na praktické jízdy dle svých časových možností.

Naši instruktoři se vždy snaží o maximální možnou přípravu uchazeče pro účast v silničním provozu.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v kanceláři zkušebního komisaře v budově Městského úřadu Žatec. Všechny důležité informace budou sděleny uchazeči během kurzu.     

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
  • ​zkouška z nauky o konstrukci a údržbě vozidla
  • zkouška z praktické jízdy

Ceník

C - věková hranice 21 let 22.990 Kč
Kondiční jízda 45 minut 950 Kč

Kurzovné můžete hradit i formou splátek. Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději v den závěrečných zkoušek. 

I v naší autoškole můžete uplatnit poukázky Sodexo. Pro více informací nás kontaktujte zde.