415 726 250    autoskola@janous.cz    Plzeňská 2565, 438 01 Žatec

  MENU

Průběh výcviku v motoškole

Přečtěte si průběh výcviku

Provádíme kurzy s délkou trvání 5 - 8 týdnů a pravidelnou výukou teorie. Rychlokurz i do 3 týdnů! Doplňovací zkouška během 1 týdne! Výuka teorie probíhá v učebnách autoškoly. Praktické jízdy na motocvičišti vedle areálu Motoškoly Janouš a v silničním provozu.

Uchazeč se objednává na praktické jízdy dle svých časových možností. Naši instruktoři se vždy snaží o maximální přípravu uchazeče na cvičné ploše a pro účast v silničním provozu.

Jízdy probíhají obvykle od března do října. Výcvik je závislý na příznivém počasí. V případě nízkých teplot nebo silného deště se jízdy přeobjednávají. 

Technicky se budou kombinovat tyto varianty  praktických jízd:

Jízda s doprovodem: žadatel pojede ve výcviku na motocyklu sám a učitel ho bude doprovázet na motocyklu, při zkoušce v autě. Komunikace mezi učitelem a žákem je zajištěna pomocí intercomu. (používáme jeden typ intercomu, každému studentovi bude zdarma zapůjčen headset po dobu kurzu). 

Příprava na zvláštní úkony: žadatel bude na motocyklu trénovat úkony, které se vyžadují v první části zkoušky na zkušební ploše. Motoškola Janouš s.r.o. trénuje nácviky na stejné ploše, kde se provádí závěrečné zkoušky.  

Seznam jízdních úkonů k první části zkoušky ke stažení zde.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v kanceláři zkušebního komisaře v budově Městského úřadu Žatec. Praktická jízda začína na motocvičišti. Všechny důležité informace budou sděleny uchazeči během kurzu.      

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test), mimo doplňovací zkoušku
 • zkouška z praktické jízdy na cvičné ploše (1. část)
 • zkouška z praktické jízdy v silničním provozu (2. část)

Základní obsah výuky kurzu pro motocykly, kterou musí student standartního výcviku splnit dle platných zákonů:

Praktické jízdy:

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku jízdních úkonů

 • počet praktických jízd je pro všechny sk. stejný

 • pro doplňovací výcvik  jsou v ceně zahrnuty 4 x 45 min. jízdy (příprava na zkoušku). U doplňovací zkoušky se zkouší pouze praktická jízda, bez testů!

Teoretická a praktická příprava:

 • 4 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

 • 1 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla

 • 2 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy

 • 1 hodiny: opakování a přezkoušení

 • 1 hodin: výcvik praktické údržby

 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 • Pozor, u rozšíření řidičského průkazu je počet hodin teorietické přípravy nižší.