415 726 250    autoskola@janous.cz    Plzeňská 2565, 438 01 Žatec

  MENU


Řidičský průkaz skupiny A

Výcvik řízení motocyklu pro všechny skupiny  Am, A1, A2, A.


Proč si vybrat Motoškolu Janouš s.r.o.?

 • naši instruktoři jsou zkušení motorkáři a navíc se na každou hodinu budete těšit :-)
 • v arealu Autoškoly Janouš s.r.o. je motocvičiště, na kterém se zkouší 1. část praktické jízdy závěrečné zkoušky
 • naše ceny jsou konečné a neúčtujeme žádné skryté poplatky
 • výcvik provádíme na 7 pravidelně udržovaných a servisovaných motocyklech
 • každý motocykl je opatřen ochranými protektory nebo rámy, v případě pádu nedochází k poškození
 • možnost zvolit i rychlokurz do 3 týdnů
 • kurzovné můžete uhradit na splátky bez navýšení

Svěřete se do rukou profesionálů. Výcvik na nejnovějších motocyklech.

Partneři Motoškoly K2moto , Bonmoto , Kmbikers


Vyberte si z našich kurzů:


Oprávnění skupiny Am - 15 let

Řidičské oprávnění skupiny Am opravňuje k řízení motocyklu s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h se zdvihovým objemem nepřevyšujícího 50cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW. Ze zkušenosti víme, že pro prvožadatelé je kurz velmi náročný, proto o Vás budeme 2 měsíce pečovat. Zahrnuto 13 x 45 min. povinných jízd + zkouška. Věková hranice je 15 let. Délka kurzu 2 měsíce.

Cena výcviku 10990,-

 


Oprávnění skupiny A1 - 16 let

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nejvýše 11 kW  a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3. Ze zkušenosti víme, že pro prvožadatelé je kurz velmi náročný, proto o Vás budeme 2 měsíce pečovat. Zahrnuto 13 x 45 min. povinných jízd + zkouška. Věková hranice je 16 let. Délka kurzu 2 měsíce. 

Cena výcviku 10990,-


Oprávnění skupiny A2 - 18 let

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Zahrnuto 13 x 45 min. povinných jízd, 3 vyučovací bloky teorie vč. zdravotního kurzu + zkouška. Věková hranice je 18 let. Délka kurzu do 5-8 týdnů.

Cena výcviku 11.990,- 


Oprávnění skupiny A - bez omezení

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem i bez něj. Zároveň opravňuje k řízení motocyklu skupin Am, A1, A2. Zahrnuto 13 x 45 min. povinných jízd, 3 vyučovací bloky teorie vč. zdravotního kurzu + zkouška. Minimální věk pro udělení je 24 let nebo nebo můžete využít doplňovací zkoušky ze sk. A2 (min. 20 let). Délka kurzu do 6-8 týdnů.

Cena výcviku 11.990,-


Rychlokurz skupiny A, A1, A2, Am

Řidičské oprávnění skupiny A - rychlokurz. Rychlokurz zvládneme do 4 týdnů. Pro individuální plán nás prosím kontaktujte. 

Cena výcviku 14.990,- 


Doplňovací zkouška sk. A, A2

Pokud jste držitelem sk. A1, tak můžete po 2 letech od data převzetí řidičského oprávnění rozšířit na sk. A2. To stejné platí i v případě rozšíření ze sk. A2 na sk. A. V obou případech bude zkouška pouze z jízdy, testy se nedělají. V ceně balíčku zahrnuta příprava na zkoušku 4 x 45min + zkouška z jízdy . ​U rozšíření ze sk. A1 je důležité mít A1 bez omezení. Délka kurzu i do 1 týdne.

Cena výcviku 3990,-    


Důležitá informace - kurz můžete začít 18 měsíců před dovršením požadované věkové hranice, ovšem zkoušku nejdříve při dosažení  potřebného věku k získání řidičského oprávnění. U všech skupin lze dokoupit jízdy navíc nad rámec kurzovného.Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věková hranice dle příslušné skupiny v den zkoušky, výcvik můžete začít dříve
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Přečtěte si průběh výcviku

Provádíme kurzy s délkou trvání 5 - 8 týdnů a pravidelnou výukou teorie. Rychlokurz i do 3 týdnů! Doplňovací zkouška během 1 týdne! Výuka teorie probíhá v učebnách autoškoly. Praktické jízdy na motocvičišti vedle areálu Motoškoly Janouš a v silničním provozu.

Uchazeč se objednává na praktické jízdy dle svých časových možností. Naši instruktoři se vždy snaží o maximální přípravu uchazeče na cvičné ploše a pro účast v silničním provozu.

Jízdy probíhají obvykle od března do října. Výcvik je závislý na příznivém počasí. V případě nízkých teplot nebo silného deště se jízdy přeobjednávají. 

Technicky se budou kombinovat tyto varianty  praktických jízd:

Jízda s doprovodem: žadatel pojede ve výcviku na motocyklu sám a učitel ho bude doprovázet na motocyklu, při zkoušce v autě. Komunikace mezi učitelem a žákem je zajištěna pomocí intercomu. (používáme jeden typ intercomu, každému studentovi bude zdarma zapůjčen headset po dobu kurzu). 

Příprava na zvláštní úkony: žadatel bude na motocyklu trénovat úkony, které se vyžadují v první části zkoušky na zkušební ploše. Motoškola Janouš s.r.o. trénuje nácviky na stejné ploše, kde se provádí závěrečné zkoušky.  

Seznam jízdních úkonů k první části zkoušky ke stažení zde.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v kanceláři zkušebního komisaře v budově Městského úřadu Žatec. Praktická jízda začína na motocvičišti. Všechny důležité informace budou sděleny uchazeči během kurzu.      

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test), mimo doplňovací zkoušku
 • zkouška z praktické jízdy na cvičné ploše (1. část)
 • zkouška z praktické jízdy v silničním provozu (2. část)

Základní obsah výuky kurzu pro motocykly, kterou musí student standartního výcviku splnit dle platných zákonů:

Praktické jízdy:

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku jízdních úkonů

 • počet praktických jízd je pro všechny sk. stejný

 • pro doplňovací výcvik  jsou v ceně zahrnuty 4 x 45 min. jízdy (příprava na zkoušku). U doplňovací zkoušky se zkouší pouze praktická jízda, bez testů!

Teoretická a praktická příprava:

 • 4 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

 • 1 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla

 • 2 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy

 • 1 hodiny: opakování a přezkoušení

 • 1 hodin: výcvik praktické údržby

 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 • Pozor, u rozšíření řidičského průkazu je počet hodin teorietické přípravy nižší.